NU FORELIGGER RESULTATET AF FRIE BØNDERS RUNDSPØRGE TIL FOLKETINGSKANDIDATERNE:

Samtlige folketingskandidater er blevet opfordret til at svare ja eller nej til dette spørgeskema:

1. Vil du arbejde for at sikre, at der i fremtiden bliver flere, og ikke færre landbrug i Danmark?

2 .Vil du medvirke til at genindføre bopælspligten?    

3. Vil du medvirke til at genindføre et loft over landbrugsbedrifternes størrelse?

4. Vil du arbejde for en afvikling af det industrialiserede landbrug?

5. Vil du støtte udstykninger af insolvente storlandbrug i mange mindre brug på andelsbasis?

6. Vil du medvirke til at forhindre, at produktion af biobrændsel gør jorden humusfattig og dermed ufrugtbar?

7. Vil du medvirke til, at anvendelse af giftstoffer i landbruget bliver undtagelsen, frem for reglen?

8. Vil du arbejde for at forbyde, at husdyr presses og udsættes for lidelse og afsavn, f. eks ved at spærres inde hele livet eller blive udsat for lange transporter?

9 Vil du arbejde for en øget binding af CO2 igennem træplantning og kulstofophobende agerbrug?

10. Vil du medvirke til at sikre, at FN´s biodiversitetskonvention overholdes i sin fulde ordlyd?

11. Vil du arbejde for, at Danmark bliver fri for dyrkning af GMO-afgrøder?

12. Vil du arbejde for, at alle fødevarer deklareres for anvendelse af GMO i fremstillingsprocessen?

13. Vil du arbejde for, at flere bliver beskæftiget i landbruget og flere dermed kommer til at bo i landdistrikterne?

14. Vil du arbejde for, at beskyttet arbejde inden for landbruget bliver en væsentlig faktor i socialpolitikken?

15. Vil du arbejde for at forhindre, at bønderne i udviklingslandene udkonkurreres af importerede, statsstøttede industriprodukter fra blandt andet Danmark?

16. Vil du arbejde for, at Danmark og EU bliver selvforsynende med protein-afgrøder?

17. Vil du arbejde for fødevaresuverænitet, dvs. at alle lande og folkeslag selv på demokratisk måde beslutter, hvordan deres fødevarer produceres og afsættes?

Besvarelserne fordelte sig således:

  SD R C V SF KD DF LA Alt. EL
Pct. ja 88 86 45 46 88 80 76 50 96 99,007/(94)*
Pct.nej 12 14 55 54 12 20 24 50 4 0,003/(6)*

*Tallene i parentes fremkommer, hvis man regner Els officielle politik, at der ikke skal være loft over fællesejede landbrugs størrelse, som et ”nej” til spørgsmål 3.

Der fremkom i alt 80 besvarelser, hvilket vil sige en svarprocent på ca. 10. Der er derfor nogen statistisk usikkerhed knyttet til undersøgelsen, men vi mener dog, at den giver et godt fingerpeg om, hvad de interesserede politikere mener om landbrugspolitik.

I konkurrencen om bedste besvarelse blandt partierne må Enhedslisten og Alternativet deles om førstepladsen. Blandt enkeltpersoner er valgt disse for deres kommentarer:

Kenneth Petersen, Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Syd og Sønderjylland og
formand for DF Vejle:

 ”Jeg finder den allerstørste sympati for jeres spørgsmål, og tilkendegiver gerne at de helt sikkert giver god mening.
Det jeg kan være ked af i forhold til jeres spørgeskema, er frygten for hvor hurtigt og hvorledes det skal gennemføres. Jeg er ny i politik og ønsker ikke at hænge mig op på så konkrete håndfæstninger som her.
Det er mit drømme scenarie og vil af hele mit hjerte ønske det gennemført, og tror faktisk på, det vel være økonomisk såvel som samfundsmæssigt forsvarligt og værdifyldt.
Jeg er med andre ord ganske enkelt ikke nok inde i sagen til, at jeg med ærlighed kan sige ja eller nej til de forskellige spørgsmål.
Som sagt vil jeg meget gerne arbejde for den retning i tilkendegiver i dette skema. Og jeg er typen, der vil angribe, når der stilles spørgsmålstegn ved selvsamme. Oplever ofte, der kun tænkes en vej, stor, større og størst. Det tiltaler mig på ingen måde. (…) Håber vi kan få det i jeres retning”

 

Rasmus Vestergaard Madsen, EL:” Jeg synes vi skal tage de landbrug, som i dag ligger i landbrugsbanken under Finansiel stabilitet, og forpagte ud, med krav om økologisk produktion, til unge landmænd. Om det skal ske på andelsbasis og hvordan udstykningerne skal være, skal selvfølgelig være ud fra en vurdering af den enkelte bedrift.”
Kim Qvist, forstander for Kalø Økologisk Landbrugsskole (A): ” Vil du medvirke til at genindføre bopælspligten?     Nej.  Kommentar: Alternative  ejerformer, nye konstruktioner med unge, som i fællesskab vil drive landbrug  skal ikke begrænses i deres udfoldelsesmuligheder ”  

Christen Sørensen, tidligere overvismand (A): ”Vil du arbejde for fødevaresuverænitet, dvs. at alle lande og folkeslag selv på demokratisk måde beslutter, hvordan deres fødevarer produceres og afsættes? Ja. Kommentar:  Jeg ønsker bl.a., at landene selv kan indføre højere minimumskrav end andre EU-lande, såfremt det sker med et vist varsel – f.eks. to år. Dette for at hindre, at dette ikke skydes ned med argumentet om konkurrencebeskyttelse.”           

Gert Lassen (Løsgænger) får en præmie for at omdøbe ”Udkantsdanmark” til ”Landbrugsdanmark”

Christian Wedell-Neergaard, godsejer (C) belønnes for at demonstrere, at man stadig godt kan være radikalt uenig med os (12 nej og 4 ja)’

Jaungyde Gårdbutik donerer det røgede fårekød, som ifølge indehaveren, Ole K. Davidsen, i sig selv kan sætte nogle tanker i gang.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.