Svineindustrien ødelægger vores dyrkningsjord med tungmetaller – stop for flere svin nu.

I landsforeningen Frie Bønder – Levende Land er vi stærkt bekymret for fremtidens landbrug oven på mandagens udmelding om den store forurening af landbrugsjorden med tungmetallet zink. Vi kræver stop for yderligere en million flere svin, indtil forureningsproblemerne er tilfredsstillende løst.

 gyllevogn

DCE fra Aarhus Universitet har med rapporten ”Belysning af kobber- og zinkindholdet i jord” slået fast, at indholdet af zink og kobber i landbrugsjord, hvor der udspredes svinegylle,  er bekymrende højt.

- Vi finder det stærkt problematisk, at man sætter svins tarmsundhed højere end hensynet til fremtidens dyrkningsjord, miljøet, naturen og ikke mindst menneskers sundhed, siger foreningens formand Hans Jørgen Nygaard. Han  henviser til Miljø- og fødevareministerens påstand om, at skal man stoppe brugen af zink og kobber i svineproduktionen, udløser det andre problemer. Frie Bønder Levende Land bakker op om nej til reduktion af ammoniak

Zinkoxid og kobbersulfat tilsættes til svinenes foder, da det har en stabiliserende effekt på grisens tarmflora. Metallerne optages ikke i grisen, men havner i gyllen. Nygaard mener, at tungmetallerne  i svinegylle vil forurene jorden og  gøre det vanskeligt at dyrke og afsætte grøntsager og andre salgsafgrøder i fremtiden. – Vi kommer nok ikke uden om, at forbrugerne vil stille krav om at salgs- og foderafgrøder dyrkes uden brug af  svinegylle med tungmetaller og andre skadelige stoffer. Mindst lige så bekymrende er det, at fremtidens landmænd vil få svært ved at finde og købe ejendomme, hvor markerne ikke er forurenede med de giftige tungmetaller.

Hans Jørgen Nygaard forlanger fuld stop for flere svin i Danmark, indtil problemerne med tungmetaller – og med antibiotika-rester – er tilfredsstillende løst. Regeringen vil med et pennestrøg give svineproducenterne muligheden for at producere 1 million flere svin. Det sker ved at hæve grænsen af antal dyreenheder fra 1,4 DE til 1,7 DE pr ha. Det betyder at den enkelte landmand kan have flere svin. Men så længe vi ikke kender omfanget af både tungmetaller i svinegylle og i landbrugsjorden samt udbredelsen af MRSA CC398, vil det være uansvarligt og direkte skadeligt for landbrugserhvervet med  flere svin, siger formanden.

Dette indlæg blev udgivet i Pressemeddelelser og tagget . Bogmærk permalinket.