Øget gødskning medfører mere sprøjtegift.

MarksprøjteRegeringens stærkt omdiskuterede landbrugspakke, der betyder, at landbruget må bruge mere kvælstof, giver ikke kun problemer med nitratudvaskning. Det medfører også andre og endnu alvorligere problemer.

For øger man kvælstofmængden, øger man også risikoen for lejesæd – korn der ligger ned. For at forhindre at dette sker, anvendes vækstregulering, som er sprøjtning med de såkaldte stråforkortningsmidler.

Allerede i januar underviste NaturErhvervsstyrelsen landmænd og konsulenter i de nye gødskningsregler i Landbrugspakken. Siden er konsulenterne i landboforeningerne begyndt at undervise landmændene i, hvordan de modvirker, at kornet falder sammen på marken. Og her er rådet brug af vækstregulering – altså stråforkortningsmidler. Der findes i øjeblikket 39 stråforkortningsmidler i Middeldatabasen, der er tilladt markedsført i Danmark.

Til vinterhvede og rug anbefales Medax Top i den begyndende fase, hvor afgrøden begynder at strække sig. Medax Top beskrives blandt andet i Middeldatabasen med kode R52/53, der betyder: “Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet” og H412: “Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger”.

Ca. 14 dage senere anbefales Moddus, der findes i to varianter; Moddus M og Moddus Start. Begge er ifølge Middeldatabasen påhæftet kode H411, der betyder: “Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger”.

Benyttelsen af denne metode koster landmanden 220 – 270 kr. pr. hektar.

Til byg anbefales også to midler undervejs. Terpal under strækningen og Cerone, når kornet har ca. en centimeters stak. Terpal og Cerone er begge behæftet med kode R52/53 og H412. Terpal må ikke benyttes under to meter fra vandmiljøet, mens Cerone ikke er behæftet med begrænsninger.

Anvendelsen af disse midler alene vil koste landmanden 118 – 190 kr. pr. hektar.

Frie Bønder – Levende Land har ikke haft mulighed for at få en lægelig vurdering af et øget brug af disse stråforkortningsmidlers indvirkning på den humane sundhed, herunder en vurdering af risikoen for de såkaldte cocktaileffekter.

Frie Bønder – Levende land finder det bekymrende, at man ikke har taget behovet for flere pesticider med i miljørapporten, der ligger til grund for lovforslaget. Ligeledes har Miljø- og Fødevareministeren på intet tidspunkt under forhandlingerne omtalt de dermed forbundne risici.

Af Henrik Kuske Schou & Anders Hedegaard.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.