Frie Bønder – Levende Land byder den nye minister velkommen.

Esbenlunde

Frie Bønder – Levende Land byder Esben Lunde Larsen velkommen som ny minister for Miljø- og Fødevareministeriet, og ser frem til et godt samarbejde om fremtidige løsninger på miljø – og landbrugsområdet.

Første vigtige opgave bliver, at få lavet en tillægspakke til Landbrugspakken, således at kvælstofudledningerne  reduceres og kommer til at leve op til flertallet af Folketingets partiers ønsker, samtidig med at aftalerne med EU overholdes. Det er ikke nogen hemmelighed, at Frie Bønder – Levende Land udtrykte en del bekymring omkring landbrugspakken i sit høringssvar til samme, og vi har med tilfredshed konstateret, at denne skepsis også deles af et flertal i Folketinget.

Vi har som udgangspunkt intet imod en målrettet regulering, men var meget bekymrede over, at man tillader mere kvælstof, før den målrettede regulering træder i kraft. Et sådant hastværk er hverken godt for erhvervet eller naturen. Frie Bønder – Levende Land finder derfor grund til at rose Det Konservative Folkeparti for at stå fast på ordentligheden og insistere på en tillægspakke.

Indholdet i tillægspakken vil sikkert blive diskuteret i den kommende tid. Økologisk Landsforening har budt ind med, at en forøgelse af det økologiske areal bør prioriteres. Dette bud kan vi fuldt og helt bakke op om hos Frie Bønder – Levende Land, da vi ved, at mange landmænd ønsker at lægge om, men ikke kan få lov af den finansielle sektor. Dette bør kunne løses, da efterspørgslen på økologiske varer er steget gennem mange år både på hjemmemarkedet og i udlandet. Derfor vil en sådan prioritering også være i trit med tidsånden.

En ekstensivering af driften på lavbundsarealer ved eksempelvis ådale, der bør ligge i permanent græs til afgræsning, som kan være en naturlig driftsgren for det mindre landbrug. Dette kan derfor også være et godt bud på et kvælstofreducerende tiltag i tillægspakken.

Senere på foråret følger en Naturpakke, som Frie Bønder – Levende Land ser frem til at kunne give forslag til.

Vi håber, at Esben Lunde Larsen vil formå at favne hele ministeriet og ser frem til gode løsninger for både Landbrug- Natur og Miljø.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.