Fugleinfluenza: Fokus bør rettes mod at undgå transport af smitte fra vilde svømmefugle

Hos Dansk Fjerkræ Forum og Frie Bønder – Levende Land er man stærkt utilfredse med at Fødevarestyrelsen ifm. fugleinfluenza H5N8 kun har fokus på indespærring af høns, og ikke fokuserer på at undgå transport af smitte fra vilde svømmefugle til alle fjerkræ i fangenskab. Det sker blandt andet på baggrund af det seneste tilfælde med en smittet andebesætning i Ålsgårde i Nordsjælland.

Finn Jensen, Dansk Fjerkræ Forum,udtaler: -.Jeg forstår simpelthen ikke, at Fødevarestyrelsen er så optaget af indespærring af høns. Senest i Tyskland har vi set et udbrud af H5N8 i en helt indelukket besætning på 30.000 høns, der aldrig har været udendørs. Erfaringen fra tidligere udbrud af H5N8 i 2014/15 i Europa og USA viser også helt klart, at udbrud sker i indelukkede besætninger, hvor mange høns går tæt. Langt vigtigere end indespærring, er at rette fokus hen på, hvordan man undgår at slæbe smitte med hjem til sine dyr.

Også Frie Bønder – Levende Lands formand Hans Jørgen Nygaard undrer sig: – Vi har fået at vide fra Fødevarestyrelsen, at blot et enkelt høne med fugleinfluenza i en hobbyhønsebesætning kan true vores eksport. Det virker voldsomt, at en enkelt syg høne i en hobbybesætning, kan standse eksporten.  Men alle – både små og store hønsehold i disse dage holdes under tag. Da der er tale om et lovkrav, anbefaler vi kraftig vores medlemmer at efterkomme dette. Men vi gør det dog ikke uden bekymring for den generelle dyrevelfærd i vore besætninger.

Begge repræsentanter er enige om, at truslen for fugleinfluenza skal tages alvorligt. – Vi ønsker selvfølgelig at beskytte vores fjerkræ bedst muligt. Men den måde som fugleinfluenza håndteres af Fødevarestyrelsen på nu er ikke holdbar. Vi er simpelthen nødt til at få ændret betingelserne. Vi skal have adskilt tingene, så et udbrud blandt hobbyfjerkræ eller fritgående økologiske høns IKKE betyder noget for eksporten af slagtekyllinger. Det er på høje tid at få sat gang i en ændring af reglerne, så eksportbesætninger og -slagterier holdes adskilt fra hobbybesætninger og lokal omsætning. Det kaldes segmentering, og det har man arbejdet med i andre lande, men her i Danmark er der ikke sket noget på det område. Vi ved godt, at Dansk Fjerkræråd vil ikke gøre noget af sig selv for at ændre reglerne. Og slet ikke, da de repræsenterer de store eksporterende kyllingeproducenter. Det er ingen dog naturlov at reglerne fortsat skal være som de er i dag. Og slet ikke, når det kan ramme dyrevelfærden og økonomien.

Mange hønsehold, også de helt små, har både ekstra omkostninger og oplever i disse dage risiko for kannibalisme og måske dødelighed, når de skal holdes inde. Endnu værre er det, at flere, mindre hønseavlere smider håndklædet i ringen og opgiver hønseholdet, og det er bestemt ikke rimeligt. Noget kunne tyde på, at H5N8 primært rammer andefugle, og ikke udegående høns. Derfor giver simpelthen ingen mening, at Fødevarestyrelsen med en bekendtgørelse kræve alle høns og kalkuner på stald, når det tages i betragtning at udbrud er sket i besætninger der er indespærret. Det vigtigste er at fokusere på at undgå transport af smitte til sine dyr.

Både Finn Jensen og Hans Jørgen Nygaard anbefaler følgende til deres medlemmer med fjerkræhold (udover de krav, der er udstukket fra Fødevarestyrelsen):

Smittebeskyttelse:
Skift fodtøj, når du bevæger dig ind i hønsehuset. Brug kun fodtøj blandt hønsene som udelukkende bruges der.
Undgå så vidt mulig kontakt mellem svømmefugle (ænder, gæs og svaner) og andre fugle/fjerkræ i fangenskab. Det gælder både opdrættet og vildt.

Gå ikke på jagt efter svømmefugle, da du kan bringe smitte med hjem. Undgå kontakt med jægere, der er på andejagt.
Indsaml ikke døde eller skudte svømmefugle, ej heller til nedfrysning til f.eks. træning af hunde.
Begræns adgangen til dit hønsehus til det mindst mulige. Især for dyrlæger, andre opdrættere og jægere af svømmefugle.
Indfør besøgsliste, hvis dyrlæger og andre skal have adgang til din besætning. De skal notere deres navn, sidste besøg i andre fjerkræ- eller svømmefuglebesætninger samt evt. kendt sundhedsstatus. Der anbefales min. 24 timers karantænetid mellem besøg hos andre fjerkræbesætninger.

Anbefalinger:
Brug grovfoder – halm, wrap,  grønkål eller lignende for at beskæftige hønsene, så aggressiv adfærd og kannibalisme undgås.
Sørg for ekstra foder- og drikkepladser.
Om muligt deles besætningen op, og den ene halvdel flyttes til anden stald på ejendommen for at sikre tilstrækkelig plads til dyrene.

For yderligere oplysninger:

Dansk Fjerkræ Forum:
Finn Jensen Mobil: 61732399
Mail: Finn@fjerkrae.dk

Frie Bønder – Levende Land
Hans Jørgen Nygaard Mobil : 24410745
Mail: hjnygaard@nordfiber.dk

bresse2

Dette indlæg blev udgivet i Pressemeddelelser. Bogmærk permalinket.