Fødevarestyrelsen vs havehønen

Af Tanja Pedersen, februar 2017

I november 2016 besluttede Fødevarestyrelsen at indføre “staldpligt” for alle høns og kalkuner i Danmark. Årsagen var fund af vilde fugle med fugleinfluenza af en type, der ikke smitter mennesker. I samme omgang blev gæs, ænder og opdrættet fjervildt fritaget for staldpligten, og Fødevarestyrelsens begrundelse var- og er, at disse typer fjerkræ ikke kan holdes indendøre. Den lader vi stå lidt.

Fødevarestyrelsen har begrundet staldpligten for høns forskelligt henover de sidste tre måneder.

Først ville det være tragisk hvis en havehønseflok blev smittet med influenza og skulle aflives.
Derefter skulle eksporten af industrielt fjerkræ beskyttes, og staldpligten var indført for at vise dansk handlekraft over for eksportmarkederne, især Asien.
For et par uger siden blev begrundelsen ændret til, at det var internationale regler der skulle følges, hvilket er usandt. Der er ingen internationale regler der påbyder staldpligt. Det er op til hvert land at afgøre.

Der er fundet ét udbrud af fugleinfluenza i en tamfuglebesætning i Danmark siden november 2016. Nej, det passer ikke, der har været to, men det vender jeg tilbage til. Fundet i en andebesætning i Nordsjælland i november 2016 udløste sikkerhedszoner og eksportrestriktioner. De restriktioner frafalder i dag, og Danmark kan igen eksportere hanekamme og hønsefødder til Kina og Korea.

Det andet fund af fugleinfluenza i en tamfuglebesætning i Danmark skete på et frilandsmuseum på Lolland i begyndelsen af 2017, hvor nogle gæs var blevet ramt, og straks blev sikkerhedszoner og restriktioner indført…, eller nej, det blev der netop ikke! Fødevarestyrelsen ændrede endnu engang mening, og gik denne gang i pressen og hævdede, at gæssene på museet var udstillingsdyr og ikke beregnet til konsum, så de udgjorde ingen fare for eksporten. Den lader vi også stå lidt.

Det mest væsentlige skal naturligvis også med. De fund af fugleinfluenza i landene omkring os, har primært været i hermetisk lukkede besætninger. Du ved, de store grå haller ingen rigtig ved hvad gemmer, hvor der er påbudsskilte langs tilkørselsvejen, krav om hat, blå plasticsko og desinficering inden indgang, og hvor du næsten skal igennem sikkerhedskontrol med fremvisning af sundhedsattest og ID-kort før du bliver lukket ind. Dér har fugleinfluenzaen huseret. Millioner af dyr i EU er blevet aflivet i kæmpemæssige, lukkede industribesætninger, hvor høns, gæs og ænder går samlet i tusindvis af gangen, uden adgang til strøelse eller frisk luft.

Tilbage til mine havehøns. Jeg har høns i haven. I haven, ikke i hønsehuset, ikke i stalden, i haven. H-A-V-E-N! Jeg har ikke 10.000, 100.000 eller 1.000.000 høns. Jeg har det der passer sig til en have! Fødevarestyrelsen kræver fortsat at mine havehøns skal holdes under tag. Der er ikke nogen saglig begrundelse for det. Fødevarestyrelsen er tavs. Fødevareminister Esben Lunde Larsen er tavs. Kun røster fra frustrerede frilandsopdrættere og havehønsholdere fylder lidt op i medierne nu og da.

Vores Fødevarestyrelse har skuffet fælt i denne sag. De er ikke troværdige. De lytter ikke til eksperter og læser ikke videnskabelige rapporter der fortæller, at fugleinfluenza ikke kan stoppes via staldpligt, men begrænses ved at fokusere på menneskelig overførsel af smitten (transport til slagteri, levering af foder, handel med rugeæg og avlsdyr på tværs af grænser osv.). Fødevarestyrelsen lytter kun til dem der sidder på kransekagetoppen og sælger frosne kyllingelår til Beijing, ikke til mig, havehønsejeren, med hul i lommeforet.

Der er et sted mellem 80.000 og 100.000 familier med høns i haverne i Danmark.
Der er omtrent 200 erhverv der beskæftiger sig med eksport af fjerkræ i Danmark.
Hvem bliver tilgodeset i denne sag?

Der er påviseligt ingen effekt af staldpligt for høns. Der er ingen saglig begrundelse for staldpligt. Der er kun gene og omkostninger for både fjerkræholdere og dyr.

Hvor længe skal vi blive ved med at finde os i at blive kostet rundt af Fødevarestyrelsen? Hvor er fødevareministeren i denne sag? Hvornår bliver staldpligten sløjfet?

Vi forlanger svar, og vi forlanger ret til at lukke vores høns ud hvor de hører til: under den blå himmel!

jokke på vej

Dette indlæg blev udgivet i Debatindlæg. Bogmærk permalinket.