Urimelig fordeling af støttemidler til nye svinestalde.

bregentved

Det vækker undren hos Landsforeningen Frie Bønder-Levende Land, at de tilsagn på 297mio. kr., som er givet til støtte af modernisering og nyetablering af svinestalde næsten uden undtagelse er gået til de største bedrifter. Pengene udbetales af fødevareministeren, som har hentet dem hos Den Europæiske Landbrugsfond, hvis formål er at finansiere og styrke livet og udviklingen i landdistrikterne. Der er givet tilsagn til 139 svineproducenter, men de er alle næsten uden undtagelse ejere af store svinefabrikker, der hverken styrker livet eller udviklingen på landet. Det er velkendt, at netop de store fabrikker er afhængige af billig arbejdskraft fra udlandet.
Det er ikke mindst forunderligt, at enkelt ansøger får næsten 10% af puljen. Det er Bregentved Gods ved Haslev, der har fået tilsagn om 28 mio. kr. fordelt på 4 lokationer med en årlig produktion af 120.000 slagtesvin. Det virker besynderligt, at en enkelt ejer blot ved at oprette 4 CVR-numre kan øge sandsynligheden for at få firedobbelt støtte. Betyder det, at en enkelt ejer kan få tidobbeltstøtte, hvis blot han opretter 10 CVR-numre? Det er et åbent spørgsmål, om den form for kassetænkning er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Jeg mener heller ikke, at den for form for støtte vil gavne livet i landdistrikterne.
Enhver ved jo, at det ikke bliver etniske danskere, der kommer til at arbejde på svinefabrikkerne, men udlændinge på midlertidigt ophold. Det giver hverken øget bosætning eller mere liv i daginstitutioner, skoler, lokale forretninger, blot fordi der produceres 120.000 slagtesvin årligt. Det gavner måske i en mindre polsk landsby. Svinene på Bregentved heller ikke skal slagtes på det lokale slagteri i Ringsted, men på et jysk storslagteri.

Blot 8 økologiske svinebrug og kun et mindre landbrug med under 250 stipladser, eller hvad der svarer til en produktion på ca. 1000 slagtesvin årligt, har fået tilsagn om støtte.
Det viser tydeligt, at fødevareminister Esben Lunde Larsen på ingen måde vil støtte det mindre landbrug. For det er jo netop bredden og mangfoldigheden i landbruget, der kan være med til at skabe lykke og velfærd i landdistrikterne. Og det var præcist det, der var tanken med Den Europæiske Landbrugsfond.

Frie Bønder – Levende Land har skrevet til EU-kommissionen, og høre om denne måde at disponere på er i overensstemmelse med EU’s forordning om de fælles bestemmelser, der gælder for Den Europæiske Landbrugsfond.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Invitation til workshop

Invitation til workshop

Har du lyst til at deltage i en workshop om bedre udnyttelse af og bud på ændringer af EU’s landbrugspolitik og -støtteordninger (CAP/Common Agricultural Policy)?

Din deltagelse i workshoppen vil kunne være med til at belyse, hvorledes den eksisterende politik på området påvirker dig og hvordan den kan forbedres.

Frie Bønder – Levende Land og miljøbevægelsen NOAH afholder en workshop på Jyderup Højskole (Sjælland) den 3. november og på Vestjyllands Højskole d. 6. november – begge dage kl. 13.30-18.30.

På workshoppen vil vi sammen med landmænd og -kvinder samt andre jordbrugere belyse og diskutere muligheder og begrænsninger ved CAP’en. Programmet for workshoppen fremgår nedenfor.

Vi ønsker efterfølgende at bringe diskussionen op på et politisk plan på en konference på Christiansborg eller i Europa-Parlamentets hus i København (Europa-Huset) i december for at påvirke politikerne og den offentlige debat.

Tilmeld dig workshoppen på Jyderup Højskole her: https://noah.dk/CAP/jyderup

Tilmeld dig workshoppen på Vestjyllands Højskole her:
https://noah.dk/CAP/vestjylland

På workshoppen vil vi gerne bidrage med oplæg til diskussion om muligheder og barrierer, som EU’s landbrugsstøtte skaber for små jordbrugere og for at udføre grønne og miljøvenlige landbrugspraksisser.

Efter oplæggene vil vi diskutere konkret, hvad den enkelte jordbruger oplever af udfordringer, hvad der kan gøres for at landbrugsstøttens muligheder kan udnyttes bedre og hvilke ting ved landbrugsstøtten, der bør ændres.

I det vedhæftede kan du læse vores oplæg til diskussioner på workshoppen. Det er tænkeligt, at vi peger på sider af sagerne, som du ikke er opmærksom på, men nok så vigtigt for os er vores tvivl om, hvorvidt vores foreløbige forståelse af problemerne er rigtig. Den skulle jo gerne stemme med det landmænd og andre jordbrugere ved om de faktiske forhold i landbruget.

Der er begrænsede pladser, så tilmelding er nødvendig.

Af linket fremgår et udfoldet program og også praktiske oplysninger. Vi tilbyder 85 kr. i støtte til transport. Frist for tilmelding d. 27. oktober.

Vi håber, at du vil være interesseret i at deltage, og vi ser frem til at høre fra dig.

Mvh.Natalia Lehrmann og Ole Færgeman

Program

13.30-13.40: Velkomst og introduktion til dagen v. Natalia Lehrmann, NOAH – Friends of the Earth Denmark

13.40-13.50: Præsentationsrunde af deltagerne

13.50-14.00: Højskolen og landbruget – nu og i Ludvig Schrøders tid v. repræsentant fra højskolen

14.00 – 14.30: Naturen, de små landmænd og Den fælleseuropæiske landbrugspolitik v. Ole Færgeman, Frie Bønder – Levende Land

14.30 – 15.00: Diskussion

15.00 – 15.15: Pause, kaffe, the, kage, frugt e.lign.

15.15- 15.45: Danmark og den fælleseuropæiske landbrugspolitik v. Peter Andersen, Chefkonsulent, Landbrugsstyrelsen.

15.45 – 16.30: Diskussion

17:00 – 18:30: Åbent hus med workshopdeltagere, elever, lokale borgere mv. mm.

18.30-19.30: Middag (kun Jyderup – egenbetaling 50 kr.)

Link til oplæg til diskussion:
Oplæg til diskussion om landbruget
v. Ole Færgeman, Frie Bønder – Levende Land

 

fbll workshop

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Sommertræf ved Ravnsø 6. august

Medlemmer af Frie Bønder – Levende Land inviteres til:

Sommertræf ved Ravnsø i det midtjyske højland 6. august 2017

Program:

  1. Kl. 11-12: Ankomst
  2. Kl. 12: Frokost med grill, brød og salat ved Ravnsø. Kør ned ad Hyllingvej, mødestedet finder du lidt før nr. 14. Her er der skov på venstre hånd og vi mødes ved søen på højre hånd.
  3. Efter frokost: Ole fortæller om sin og Annettes gård og om området ved Ranvsø. Derefter er der vandring i engene ved Skovbakkevej 12, hvor Per Gullack Nielsen fortæller om gårdens historie og om naturnært kvæghold.
  4. Kl. 15: Kaffe og kage hos Per og Ardie, Skovbakkevej 12.
  5. Kl. 16: Forventet sluttidspunkt. Interesserede kan overnatte i telt ved Ravnsø.

Du skal være medlem af foreningen (eller tegne medlemsskab senest på tilmeldingsdagen) for at deltage. Til gengæld får du frokosten og øvrigt traktement betalt af foreningen. Kødet og pølserne til grillen vil være lokaltproduceret fra dyrevenlige landbrug.

Husk gummistøvler til vandringen i engene.

Mødested: Hyllingvej, 8680 Ry

Din tilmelding er bindende og skal gives senest 30. juli til Karen Olesen på e-mail karen.a.olesen@gmail.com eller på telefon 3072 0544.

Sommertræf-2017

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Sommerfest på Stadebjerggård 29. juli

Andreas Åbling inviterer for 17. gang til en spændende eftermiddag med fortælling, musik, sang, og optræden af mange nationaliteter.

Andreas Åbling skriver om programmet:

Kl. 14: Velkomst. “Center Royal Band” fra Løgumkloster spiller harmonikamusik.

Kl. 15: Museumsinspektør, Elsemarie Dam-Jensen, fortæller om
“Liv og sjæl i gamle huse – Bygningskultur i Vestslesvig”, Bygnings- og landskabsbeskyttelse og -bevarelse.

 Kadriye Lebro fra Tyrkiet synger.
 Anette, Gerhard, Christian og Konrad Perchalle fra Berlin synger, spiller og danser.
 Arnold Block fra Tyskland spiller guitar.
 “Den fynske sanglærke” leder fællessang med danske sange.
 Leire og Iker fra Baskerlandet (Spanien) synger og danser.
 Leonie, Tim og Tamme fra Friedrich Wilhelm Lübke Koog synger “Alle die mit uns auf Karperfahrt fahren” og “Ich fliege mit dem “Fliegeteppich”
 Iker arrangerer børnelege for alle.
 Saioa fra Baskerlandet, optræder. Hun bor i Berlin, og er skuespiller.
 “Center Royal Band” spiller op til dans med harmonikamusik,.
 Ulrich Holmsteen maler i løbet af eftermiddagen et oliemaleri.

Alle andre, som ønsker at optræde, kan melde sig spontant.

Der vil som sædvanlig sandsynligvis ske ændringer, udvidelser og overraskelser.

Ind imellem byder Stadebjerggård på kaffe eller te.

Det økologiske mejeri “Naturmælk” sponsorerer et bæger yoghurt til alle.

Næsten alle interesserede vil være velkomne.
Da ingen på Stadebjerggård har forstand på økonomi, koster deltagelse ikke noget, og ingen får betaling for optræden.

Andreas Åbling Petersen.
Stadebjerggård Ellum, Grænsevej 1, 6240 Løgumkloster.
Tlf. 74743117. e-mail. aablingpetersen@gmail.com

Sommerfest 2017

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Mindeord – Kristen Touborg

En af Frie Bønder – Levende Lands trofaste støtter politiker og gårdejer Kristen Touborg er i dag afgået ved døden i en trafikulykke. Kristen var meget interesseret i at vise en anden vej end den konventionelle for landbruget og han bakkede op om FBLLs arbejde. Han var aktiv bonde siden 1968 på Klostermøllegaard i Gudum ved Lemvig.

Æret være hans minde

Politikeren Kristen Touborg Jensen død i trafikulykke

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Rapport om madsuverænitet i Danmark

Denne rapport om landbrugets rolle for dansk madsuverænitet er skrevet af Ole Færgeman, Ole Kjærulff Davidsen og Hans Jørgen Nygaard. Den er Frie Bønder – Levende Lands bidrag til en mere omfattende rapport fra Forum for Madsuverænitet (Globalt Fokus), som også omfatter fiskeri. Vi skylder Nanna Clifforth, NOAH, mange tak for uvurderlige råd og forslag. Frie Bønder – Levende Land er La Via Campesina i Danmark.

Madsuverænitet i Danmark

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Det nyeste medlemsblad er på gaden

Levende Land – Tidsskrift for Frie Bønder, sommer 2017, nr. 2. Læs det her:

Sommer 2017

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Konference om madsuverænitet 3. maj på Christiansborg

INVITATION

Landmænd, fiskere og vores mad

– konference om madsuverænitet 3. maj 2017

Vores landbrugsjord og vores havmiljø er ikke i god
stand. Intensiv dyrkning og brutalt fiskeri forringer
frugtbarheden af jorden og af havets økosystemer og
fiskebestande. Fiskekvoter og landbrugsjord ejes i dag i høj
grad af store selskaber og udenlandske investorer, mens
småproducenterne får stadigt sværere vilkår. Samtidig har
vores produktion og forbrug af fødevarer i Danmark også
konsekvenser i andre lande, når vi importerer fødevarer
såvel som foder til den danske produktion.

Forum for Madsuverænitet har derfor inviteret to danske
og to udenlandske fiskere og landmænd til at fortælle om,
hvordan de som madproducenter kæmper for at få den
demokratiske kontrol og ejerskabet over vores ressourcer
tilbage og hvilke løsninger de ser – i Danmark og globalt.

Sammen med oplægsholderne og konferencens
deltagere ønsker Forum for Madsuverænitet at starte en
samtale om, hvordan vi gennem landbrugs-, fiskeri- og
handelspolitikker såvel som organisering og lokalisering
af vores forbrug kan skabe en demokratisk kontrolleret
madproduktion, der tager hensyn til miljø, klima og kultur.

I dagens Danmark er der masser af mad i supermarkederne.
Så hvorfor skal vi bekymre os om, hvem der bestemmer, hvor den
kommer fra?

Konferencen foregår i Fællessalen på Christiansborg
og arrangeres i samarbejde med Enhedslisten og
Alternativet.

Af hensyn til reglerne på Christiansborg er det
vigtigt, at du tilmelder dig senest den 1. Maj.
Benyt gæsteindgangen ved hovedtrappen. Bemærk
at der er sikkerhedstjek ved indgangen. Kom derfor
gerne en halv time før konferencen starter.

PROGRAM


13.00-13.10 Velkommen
Nanna Clifforth, Forum for Madsuverænitet,
Danmark

13.10-13.50 Konceptet madsuverænitet
Landbrug og madsuverænitet globalt
Genevieve Savigny, La Via Campesina, Frankrig

13.50-14.20 Landbrug og madsuverænitet i Danmark
Ole Færgeman, Frie Bønder – Levende Land,
Danmark

14.20-14.50 Fiskeri og madsuverænitet globalt
Jesu Ratinam, National Fishworkers Forum og
World Forum of Fisher Peoples, Indien

14.50-15.10 PAUSE med kaffe og the

15.10-15.40 Fiskeri og madsuverænitet i Danmark
Knud Andersen, Levende Hav, Danmark

15.40-16.40 Spørgsmål til panelet
Oplægsholdere og politikere fra Enhedslisten og
Alternativet

16.40-16.50 Afrunding
Nanna Clifforth, Forum for Madsuverænitet,
Danmark

Større dele af konferencen vil foregå på engelsk, men der er
mulighed til at stille spørgsmål på dansk.

Læs mere her: Frie Bønders gruppe på Facebook

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Fødevarestyrelsen vs havehønen

Af Tanja Pedersen, februar 2017

I november 2016 besluttede Fødevarestyrelsen at indføre “staldpligt” for alle høns og kalkuner i Danmark. Årsagen var fund af vilde fugle med fugleinfluenza af en type, der ikke smitter mennesker. I samme omgang blev gæs, ænder og opdrættet fjervildt fritaget for staldpligten, og Fødevarestyrelsens begrundelse var- og er, at disse typer fjerkræ ikke kan holdes indendøre. Den lader vi stå lidt.

Fødevarestyrelsen har begrundet staldpligten for høns forskelligt henover de sidste tre måneder.

Først ville det være tragisk hvis en havehønseflok blev smittet med influenza og skulle aflives.
Derefter skulle eksporten af industrielt fjerkræ beskyttes, og staldpligten var indført for at vise dansk handlekraft over for eksportmarkederne, især Asien.
For et par uger siden blev begrundelsen ændret til, at det var internationale regler der skulle følges, hvilket er usandt. Der er ingen internationale regler der påbyder staldpligt. Det er op til hvert land at afgøre.

Der er fundet ét udbrud af fugleinfluenza i en tamfuglebesætning i Danmark siden november 2016. Nej, det passer ikke, der har været to, men det vender jeg tilbage til. Fundet i en andebesætning i Nordsjælland i november 2016 udløste sikkerhedszoner og eksportrestriktioner. De restriktioner frafalder i dag, og Danmark kan igen eksportere hanekamme og hønsefødder til Kina og Korea.

Det andet fund af fugleinfluenza i en tamfuglebesætning i Danmark skete på et frilandsmuseum på Lolland i begyndelsen af 2017, hvor nogle gæs var blevet ramt, og straks blev sikkerhedszoner og restriktioner indført…, eller nej, det blev der netop ikke! Fødevarestyrelsen ændrede endnu engang mening, og gik denne gang i pressen og hævdede, at gæssene på museet var udstillingsdyr og ikke beregnet til konsum, så de udgjorde ingen fare for eksporten. Den lader vi også stå lidt.

Det mest væsentlige skal naturligvis også med. De fund af fugleinfluenza i landene omkring os, har primært været i hermetisk lukkede besætninger. Du ved, de store grå haller ingen rigtig ved hvad gemmer, hvor der er påbudsskilte langs tilkørselsvejen, krav om hat, blå plasticsko og desinficering inden indgang, og hvor du næsten skal igennem sikkerhedskontrol med fremvisning af sundhedsattest og ID-kort før du bliver lukket ind. Dér har fugleinfluenzaen huseret. Millioner af dyr i EU er blevet aflivet i kæmpemæssige, lukkede industribesætninger, hvor høns, gæs og ænder går samlet i tusindvis af gangen, uden adgang til strøelse eller frisk luft.

Tilbage til mine havehøns. Jeg har høns i haven. I haven, ikke i hønsehuset, ikke i stalden, i haven. H-A-V-E-N! Jeg har ikke 10.000, 100.000 eller 1.000.000 høns. Jeg har det der passer sig til en have! Fødevarestyrelsen kræver fortsat at mine havehøns skal holdes under tag. Der er ikke nogen saglig begrundelse for det. Fødevarestyrelsen er tavs. Fødevareminister Esben Lunde Larsen er tavs. Kun røster fra frustrerede frilandsopdrættere og havehønsholdere fylder lidt op i medierne nu og da.

Vores Fødevarestyrelse har skuffet fælt i denne sag. De er ikke troværdige. De lytter ikke til eksperter og læser ikke videnskabelige rapporter der fortæller, at fugleinfluenza ikke kan stoppes via staldpligt, men begrænses ved at fokusere på menneskelig overførsel af smitten (transport til slagteri, levering af foder, handel med rugeæg og avlsdyr på tværs af grænser osv.). Fødevarestyrelsen lytter kun til dem der sidder på kransekagetoppen og sælger frosne kyllingelår til Beijing, ikke til mig, havehønsejeren, med hul i lommeforet.

Der er et sted mellem 80.000 og 100.000 familier med høns i haverne i Danmark.
Der er omtrent 200 erhverv der beskæftiger sig med eksport af fjerkræ i Danmark.
Hvem bliver tilgodeset i denne sag?

Der er påviseligt ingen effekt af staldpligt for høns. Der er ingen saglig begrundelse for staldpligt. Der er kun gene og omkostninger for både fjerkræholdere og dyr.

Hvor længe skal vi blive ved med at finde os i at blive kostet rundt af Fødevarestyrelsen? Hvor er fødevareministeren i denne sag? Hvornår bliver staldpligten sløjfet?

Vi forlanger svar, og vi forlanger ret til at lukke vores høns ud hvor de hører til: under den blå himmel!

jokke på vej

Udgivet i Debatindlæg | Kommentarer slået fra

Frie Bønder har fået ny bestyrelse

Frie Bønder – Levende Land har holdt landsmøde den 18. februar 2017. Efter valget ser bestyrelsen således ud:

Stående fra venstre: Formand Hans Jørgen Nygaard, Anders Hedegaard, Jan Olesen, Kristian Stokholm, Ole Færgemann og Lone Vitus. Siddende fra venstre: Næstformand Henrik Kuske Schou, Tonny Hansen og Ole Kjærulff Davidsen.

Stående fra venstre: Formand Hans Jørgen Nygaard, Anders Hedegaard, Jan Olesen, Kristian Stokholm, Ole Færgemann og Lone Vitus. Siddende fra venstre: Næstformand Henrik Kuske Schou, Tonny Hansen og Ole Kjærulff Davidsen.
Første store opgave for bestyrelsen bliver at komme med et høringssvar til EU, om hvordan landbrugsstøtteordningerne fra 2020 bør skrues sammen.
EUs landbrugstøtteordninger er et vældig effektivt og omfattende styringsinstrument for tilstandene ude i landområderne. Og i alt fylder dette område ca. 40 % af budgettet i EU. I Frie Bønder – Levende Land ser vi meget gerne, at støtten ikke kun gives til produktion og eksport, men også til udvikling af liv, lykke og bosætning i landdistrikterne i samklang med en natur- og miljøvenlig produktion af en stor diversitet af fødevarer.Hvad er vigtigt for dig? Send dit forslag til formand Hans Jørgen Nygaard på hjnygaard@nordfiber.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra